Latin America Sport

Best free sports games and apps for Android

Free download Монгол бичиг v1.0.3 for Android

App Screenshot

App Introduction

The description of Монгол бичиг AppХэлний бодлогын үндэсний зөвлөл нь анх Төрийн хэлний зөвлөл нэртэйгээр 2004 онд байгуулагдсан. Монгол Улсын Их Хурлаас 2003 оны 5 дугаар сард баталсан “Төрийн албан ёсны хэлний тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 67 дугаар тогтоолоор Төрийн хэлний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг баталсан.

Free download Монгол бичиг v1.0.3 for Android

Download app (4.00MB)

If you don\’t like it, you can also try Google play search to get it

Get Монгол бичиг Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published.